vien-nen-trimezola

Viên nén Trimezola

Thông tin Viên nén Trimezola

Thành phần hoạt chất:

Sulfamethoxazol..............................400mg

Trimethoprim......................................80mg

Chỉ định:

- Đợt cấp tính của viêm phế quản mạn.

- Nhiễm khuẩn tiết niệu dưới cấp tính nhạy cảm với trimethoprim.

- Viêm phổi do Pneumocystis carinii.

Cách dùng - liều lượng:

Uống với nhiều nước

- Người lớn và trẻ em >12 tuổi: 2 viên x 2 lần/ngày.

- Người lớn suy thận giảm liều như sau:

Độ thanh thải creatinin

Liều dùng

> 30 ml/phút

Liều thường dùng cho người lớn

15 - 30 ml/phút

1/2 liều thường dùng

< 15 ml/phút

Không nên dùng

Thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.