vien-nen-cloromycetin-250mg

Viên nén Cloromycetin 250mg

Thông tin Viên nén Cloromycetin 250mg

Thành phần hoạt chất: 

Cloramphenicol......................................... 250 mg

Chỉ định:

Những nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn nhạy cảm: Rickettsia, Chlamydia, Haemophilus, khi những thuốc ít độc hơn không hiệu quả hoặc bị chống chỉ định.

- Trước khi bắt đầu liệu pháp cloramphenicol, cần lấy mẫu thích hợp để xác định vi khuẩn gây bệnh và thử nghiệm độ nhạy cảm in vitro. Có thể bắt đầu liệu pháp cloramphenicol trong khi chờ kết quả thử nghiệm độ nhạy cảm, nhưng phải ngừng thuốc khi thử nghiệm cho thấy vi khuẩn gây bệnh kháng cloramphenicol, hoặc nếu vi khuẩn nhạy cảm với những thuốc ít độc hơn. Không được dùng cloramphenicol để điều trị những nhiễm khuẩn thông thường hoặc trong những trường hợp không được chỉ định, như cảm lạnh, cúm, nhiễm khuẩn họng hoặc làm thuốc dự phòng nhiễm khuẩn.

Chú ý: Không dùng những thuốc này toàn thân để điều trị những nhiễm khuẩn thông thường, để dự phòng nhiễm khuẩn hoặc không được chỉ định.

Liều lượng, cách dùng

Cách dùng: Thuốc nên được uống nguyên viên với nước và uống sau ăn.

Liều dùng:

Người lớn: Uống 1,0 g - 2,0 g / ngày, chia làm 4 lần.

Trẻ em: Uống 50 mg/ kg thể trọng/ngày, chia làm 4 lần.

Thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.