vien-nen-bao-phim-fascapin-20

Viên nén bao phim FASCAPIN 20

Thông tin Viên nén bao phim FASCAPIN 20

Thành phần hoạt chất:

+ Nifedipin..............................................................................................................20mg

Chỉ định:

- Dự phòng đau thắt ngực, đặc biệt khi có yếu tố co mạch như trong đau thắt ngực kiểu Prinzmetal.

- Cao huyết áp.

- Hội chứng Raynaud.

Liều lượng và cách dùng: Dùng theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Đau thắt ngực: Uống 10mg/lần x 3 lần/ngày.

Trong đau thắt ngực Prinzmetal: Uống 10mg/lần x 4 lần/ngày trong đó một lần vào lúc chuẩn bị đi ngủ.

Cao huyết áp : Uống 10mg/lần x 1 - 2 lần/ngày.

Điều trị triệu chứng hiện tượng Raynaud: Dự phòng uống 10mg/lần x 3 lần/ngày.

Chỳ ý:

Tối đa 60 mg/ngày.

Khoảng cách dùng là 12 giờ, tối thiểu 4 giờ. Nên nuốt với nước, không nhai.

Để điều trị ổn định cơn đau thắt ngực và cao huyết áp nên dùng dạng thuốc tác dụng kéo dài.

Thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.