vien-nang-cung-amoxicillin-250mg

Viên nang cứng Amoxicilin 250mg

Thông tin Viên nang cứng Amoxicilin 250mg

Thành phần hoạt chất:

Amoxicilin trihydrat tương đương Amoxicilin khan.....................250mg

Chỉ định:

Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên.

Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới do liên cầu khuẩn, phế cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn không tiết penicilinase và H.influenzae.

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng.

Bệnh lậu.

Nhiễm khuẩn đường mật.

Nhiễm khuẩn da, cơ do liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn, E.coli nhạy cảm với amoxicilin.

Cách dùng - liều dùng: Dùng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Người lớn: 1 - 2g/ngày, chia 3 - 4 lần/ngày, tối đa 6g/ngày.

Trẻ em từ 6 - 10 tuổi: 750mg/ngày, chia 3 lần/ngày.

Trẻ em từ 2 - 5 tuổi: 20 - 40mg/kg/ngày, chia 2 - 4 lần/ngày.

Đối với người suy thận, phải giảm liều theo hệ số thanh thải creatinin:

Cl creatinin < 10 ml/phút: 2 viên/24 giờ.

Cl creatinin > 10 ml/phút: 2 viên/12 giờ.

Thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.