HOẠT ĐỘNG HÈ 2017

Một số hình ảnh hoạt động phong trào của công ty năm 2017 tại bãi biển sầm sơn
 
Một số hình ảnh hoạt động phong trào của công ty năm 2017 tại bãi biển sầm sơn

IMG_8230.jpg 

( hình ảnh hoạt động team building tại bãi biển )
IMG_8172.jpg 

( hình ảnh hoạt động team building tại bãi biển )
IMG_8258.jpg
IMG_8263.jpg
IMG_8270.jpg
IMG_8274.jpg
IMG_8387dc089.jpg
IMG_8426.jpg
IMG_8485.jpg

( hình ảnh một đội chơi thể hiện tinh thần đoàn kết )

IMG_8690.jpg
IMG_8704.jpg
IMG_8716.jpg


 

Một số hình ảnh hội thi biểu diễn văn nghệ

IMG_8848.jpg

( Chú tịch công đoàn bà Trần Thị Phương Lan phát biểu công bố khai mạc )

IMG_8865.jpg
IMG_9201.jpg

( Tiết mục biểu diễn hát đơn ca phân xưởng viên beta )

IMG_9226.jpg

( Tiết mục biểu diễn hát tam ca phân xưởng viên beta )

IMG_9016.jpg

( Tiết mục biểu diễn hát đơn ca phân xưởng non beta )

IMG_9134.jpg

( Tiết mục biểu diễn hát đơn ca phân xưởng tiêm )

IMG_9192.jpg

( Tiết mục biểu diễn hát đơn ca phòng kinh doanh )

IMG_9130.jpg

( Tiết mục biểu diễn nhảy dân vũ tập thể phòng Nghiên cứu phát triển )

IMG_9027.jpg

( Tiết mục biểu diễn nhảy dân vũ tập thể phòng TCHC & phòng Đảm bảo chất lượng )

IMG_9184.jpg

( tiết mục múa dân vũ tập thể phòng kế hoạch )

IMG_9306.jpg

( DS. Lê Tiến Dũng - Tổng giám đốc công ty trao giải nhất hội thi diễn văn nghệ cho px viên và phòng nghiên cứu phát triển )

IMG_9299.jpg

( Ông Trần Văn Vinh - Trưởng ban Kiểm Soát trao giải nhì văn nghệ )

IMG_9290.jpg

( Chú tịch công đoàn bà Trần Thị Phương Lan trao giải ba văn nghệ )

IMG_9283.jpg

( Bà Hoàng Anh phó chủ tịch công đoàn trao khuyến khích văn nghệ )

IMG_8759.jpg

( Tập thể phòng kế hoạch giải ba văn nghệ )

IMG_9322.jpg
Hình ảnh bế mạc trao giải cá nhân , tập thể thi diễn văn nghệ