Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mạng lưới tiêu thụ | Tin tức | Liên hệ |
Sản phẩm
Liên kết website
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu
Google search
Quảng cáo
Bạn bè giới thiệu
Internet
Lý do khác
Số truy cập: 5644901
Tin tức » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Thông Báo V/v : Nộp tiền mua cổ phần ưu đãi trả chậm
Thứ sáu, 17.10.2014 11:21
Theo quy định nhà nước người lao động trong doanh nghiệp khi thực hiện cổ phẩn hóa đăng ký mua cổ phần ưu đãi được trả dần trong vòng 10 năm, tính đến thời điểm 20 tháng 10 năm 2014 là thời hạn cuối cùng phải nộp tiền mua cổ phần ưu đãi  người lao động nghèo.

Dành sách đính kèm

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Thông báo về chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (26.03.2015)
» Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2014 (11.04.2015)
» Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019 của tổ chức và cá nhân (11.04.2015)
» Đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019 (11.04.2015)
» Biên bản họp nhóm đề cử thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2015-2019 (11.04.2015)
» Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (11.04.2015)
» Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 (11.04.2015)
» Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (11.04.2015)
» Tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014 (11.04.2015)
» Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 (11.04.2015)

Các tin cũ hơn:
» BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 Năm 2013 (30.05.2014)
» BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (28.04.2014)
» NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (28.04.2014)
» BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (26.04.2014)
» BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC 31/12/2013 (26.04.2014)
» ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 (14.04.2014)
» BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014 (14.04.2014)
» BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2014 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (14.04.2014)
» TỜ TRÌNH V/v: báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013 (12.04.2014)
» QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 (12.04.2014)

Sản phẩm    Tin tức    

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 DOPHARMA
Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.9716279 , 04.9716291
Fax: 04.8211815
Designed by F.A.R., JSC - Leading the Web Market