Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mạng lưới tiêu thụ | Tin tức | Liên hệ |
Sản phẩm
Liên kết website
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu
Google search
Quảng cáo
Bạn bè giới thiệu
Internet
Lý do khác
Số truy cập: 5644873
Tin tức » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Thông báo V/v: chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2012
Thứ ba, 19.11.2013 09:10
Thông báo V/v: chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2012

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (19.11.2013)
» Thông báo về mức thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần và nhận cổ tức (29.11.2013)
» Thay đổi địa điểm nhận cổ tức (19.12.2013)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (31.03.2014)
» THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 (12.04.2014)
» NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (12.04.2014)
» TỜ TRÌNH V/v: không sửa đổi, bổ xung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ổ h n Dược hẩm trung ương 2 (12.04.2014)
» TỜ TRÌNH V/v: chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 (12.04.2014)
» GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (12.04.2014)
» SƠ YẾU LÝ LỊCH Ứng viên vào Hội đồng quản trị (12.04.2014)

Các tin cũ hơn:
» Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (02.05.2013)
» Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (02.05.2013)
» Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt Năm 2012 (17.04.2013)
» Báo Cáo Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2012 (17.04.2013)
» Tờ Trình Sửa Đổi Bổ Sung Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Của Công Ty (17.04.2013)
» Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng năm 2013 (17.04.2013)
» Tài liệu tham khảo kỳ họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (17.04.2013)
» Nội dung và chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (17.04.2013)
» Thư mời họp đại hội cổ đông năm 2012 (17.04.2013)
» THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (25.03.2013)

Sản phẩm    Tin tức    

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 DOPHARMA
Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.9716279 , 04.9716291
Fax: 04.8211815
Designed by F.A.R., JSC - Leading the Web Market