Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mạng lưới tiêu thụ | Tin tức | Liên hệ |
Sản phẩm
Liên kết website
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu
Google search
Quảng cáo
Bạn bè giới thiệu
Internet
Lý do khác
Số truy cập: 5644914
Tin tức » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo Cáo Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2012
Thứ tư, 17.04.2013 11:01
Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của ban kiểm soát theo quy định Điều 123 luật doanh nghiệp và điều lệ hoạt động của công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ưng 2

Báo Cáo Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2012

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt Năm 2012 (17.04.2013)
» Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (02.05.2013)
» Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (02.05.2013)
» Thông báo V/v: chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2012 (19.11.2013)
» Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (19.11.2013)
» Thông báo về mức thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần và nhận cổ tức (29.11.2013)
» Thay đổi địa điểm nhận cổ tức (19.12.2013)
» Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (31.03.2014)
» THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 (12.04.2014)
» NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (12.04.2014)

Các tin cũ hơn:
» Tờ Trình Sửa Đổi Bổ Sung Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Của Công Ty (17.04.2013)
» Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng năm 2013 (17.04.2013)
» Tài liệu tham khảo kỳ họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (17.04.2013)
» Nội dung và chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (17.04.2013)
» Thư mời họp đại hội cổ đông năm 2012 (17.04.2013)
» THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (25.03.2013)
» TỜ TRÌNH THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2012 (18.04.2012)
» TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ (18.04.2012)
» TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ LƯA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2012 (17.04.2012)
» TỜ TRÌNH KHÔNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 (17.04.2012)

Sản phẩm    Tin tức    

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 DOPHARMA
Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.9716279 , 04.9716291
Fax: 04.8211815
Designed by F.A.R., JSC - Leading the Web Market