Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mạng lưới tiêu thụ | Tin tức | Liên hệ |
Sản phẩm
Liên kết website
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu
Google search
Quảng cáo
Bạn bè giới thiệu
Internet
Lý do khác
Số truy cập: 5644881
Tin tức » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Thư mời họp đại hội cổ đông năm 2012
Thứ tư, 17.04.2013 07:44

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Nội dung và chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (17.04.2013)
» Tài liệu tham khảo kỳ họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (17.04.2013)
» Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng năm 2013 (17.04.2013)
» Tờ Trình Sửa Đổi Bổ Sung Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt Động Của Công Ty (17.04.2013)
» Báo Cáo Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát Năm 2012 (17.04.2013)
» Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt Năm 2012 (17.04.2013)
» Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (02.05.2013)
» Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (02.05.2013)
» Thông báo V/v: chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2012 (19.11.2013)
» Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (19.11.2013)

Các tin cũ hơn:
» THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (25.03.2013)
» TỜ TRÌNH THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2012 (18.04.2012)
» TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ (18.04.2012)
» TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ LƯA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2012 (17.04.2012)
» TỜ TRÌNH KHÔNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 (17.04.2012)
» THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» GIẤY ỦY QUYỀN CỦA CÁ NHÂN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» GIẤY ỦY QUYỀN CỦA TỔ CHỨC THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)

Sản phẩm    Tin tức    

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 DOPHARMA
Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.9716279 , 04.9716291
Fax: 04.8211815
Designed by F.A.R., JSC - Leading the Web Market