Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mạng lưới tiêu thụ | Tin tức | Liên hệ |
Sản phẩm
Liên kết website
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu
Google search
Quảng cáo
Bạn bè giới thiệu
Internet
Lý do khác
Số truy cập: 5644833
Tin tức » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
Thứ tư, 04.04.2012 14:35
Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» GIẤY ỦY QUYỀN CỦA TỔ CHỨC THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» GIẤY ỦY QUYỀN CỦA CÁ NHÂN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (16.04.2012)
» TỜ TRÌNH KHÔNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2 (17.04.2012)
» TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ LƯA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2012 (17.04.2012)
» TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ (18.04.2012)

Sản phẩm    Tin tức    

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 DOPHARMA
Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.9716279 , 04.9716291
Fax: 04.8211815
Designed by F.A.R., JSC - Leading the Web Market