Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mạng lưới tiêu thụ | Tin tức | Liên hệ |
Sản phẩm
Liên kết website
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu
Google search
Quảng cáo
Bạn bè giới thiệu
Internet
Lý do khác
Số truy cập: 5407165
Tin tức » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Đơn đề cử tham gia HĐQT , BKS 2017
Thứ hai, 17.04.2017 14:49

[Trở về] [Đầu trang]

Các tin mới hơn:
» Đơn ứng cử tham gia HĐQT , BKS 2017 (18.04.2017)
» Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia vào ban kiểm soát công ty cổ phần dược phầm trung ương 2 nhiệm kỳ 2015-2019 (18.04.2017)
» Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT , BKS công ty cổ phần dược phầm trung ương 2 (18.04.2017)
» Giấy ủy quyền cá nhân , tổ chức (18.04.2017)
» Xác nhận tham dự ĐHCĐ 2017 (18.04.2017)
» Báo cáo BKS 2016 (18.04.2017)
» Thư mời họp : Đại hại cổ đông thường niên tài chính 2016 công ty cổ phần dược phầm trung ương 2 (18.04.2017)
» Tổng hợp các tờ trình (18.04.2017)
» Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 (18.04.2017)
» Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và phương hướng 2017 của ban TGĐ (18.04.2017)

Các tin cũ hơn:
» [Thông Báo] Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán (11.04.2017)
» [ THÔNG BÁO ] Chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM (27.12.2016)
» [Thông Báo] Thu hồi và cấp đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (20.12.2016)
» Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn (30.05.2016)
» THÔNG BÁO THU HỒI SỐ CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO KHÔNG NỘP TIỀN (20.05.2016)
» Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (29.04.2016)
» BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (29.04.2016)
» Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành công ty (22.04.2016)
» Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty (20.04.2016)
» Nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (20.04.2016)

Sản phẩm    Tin tức    

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 DOPHARMA
Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.9716279 , 04.9716291
Fax: 04.8211815
Designed by F.A.R., JSC - Leading the Web Market